Grundkurs i klippklättring

Grundkurs i klippklättring är en tvådagars kurs för nybörjare där inga förkunskaper krävs. Den följer Svenska Klätterförbundets normer för grundkurs.

Efter kursen är tanken att man självständigt topprepsklättra utomhus samt kunna följa med en mer erfaren klättrare som andreman.

Vi kommer att gå igenom:

  • hur man bygger standplats
  • hur man bygger firnings ankare
  • replagsarbete
  • enklare klättertekniker

Efter avslutad kurs är målet att ni skall kunna hantera grundutrustningen för klättring på ett säkert sätt, topprepsklättra och ingå som 2:e man i ett replag med en rutinerad 1:e man.


Kurs längd: 2 dagar
Pris: 2000 kr

Minst 2 personer per kurs. Minimiålder 16 år.

 5