Kamraträddningskurs

Kursen består av två olika delar som är en dag vardera. För att tillgod göra sig den första delen ska ni leda svensk grad 4:a på kil. Del två förutsätter del ett eller att ni tillgodogjort er kunskaperna på annat sätt.

Du kommer att använda din egen utrustning underkursen, för det är den ni kommer att ha i ett skarptläge. Har ni inte ett komplett rack kompletterar vi med vår.

Båda kurserna följer Svenska Klätterförbundets normer för kamraträddning.

Del 1 - Hur man hjälper andremannen »
Del 2 - Hur man hjälper förstemannen »


Kurs längd: 1 dag per del
Pris: 1100 kr/del kurs eller 2000 kr för del 1 och del 2

Minst 2 personer per kurs. Minimiålder 16 år.

 s