Kamraträddningskurs del 1

Den här kursen ger dig tekniker och verktygen för att lösa situationer som kan uppstå då andreman råkar ut för något problem.

Vi kommer att gå igenom:

  • hur man larmar sos alarm
  • tar sig ur systemet
  • upphissning av 2:e man
  • firning med skadad

Del 2 - Hur man hjälper förstemannen »


Kurs längd: 1 dag per del
Pris: 1100 kr/del kurs eller 2000 kr för del 1 och del 2

Minst 2 personer per kurs. Minimiålder 16 år.